VỀ CHÚNG TÔI
Công ty TNHH r-pac Việt Nam là một thành viên của Tập đoàn International r-pac. Chúng tôi là tổ chức toàn cầu đi đầu trong việc cung cấp những khái niệm về thương hiệu, đồ họa, sản phẩm và giải pháp cho tất cả các đối tác trong chuỗi cung ứng bán lẻ.
  • 4 nhà máy
  • Hơn 1000 nhân viên
  • 15 năm kinh nghiệm
  • Thành viên của một tập đoàn đa quốc gia
  • Tìm hiểu thêm